PODSUMOWANIE TYGODNIA MÓZGU W ZSEA:

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom tego wydarzenia. W zabawach i quizach organizowanych w ramach  Tygodnia mózgu udział wzięło 104 uczniów.

 A oto lista zwycięzców poszczególnych quizów:

Fun Facts Monday:

1 miejsce: Natalia Nowicka 2cg

2 miejsce: Mateusz Majtyka 3d

3 miejsce: Karolina Witkowska 3a

Brain Teaser Tuesday:

1 miejsce: Karolina Witkowska 3a

2 miejsce: Adrian Balicki 4a

 3 miejsce: Mariusz Szydło 2ag

Brain Myth Buster Thursday:

1 miejsce: Martyna Wilińska 4c

2 miejsce: Milena Król 2eg

3 miejsce: Klaudia Obiała 3e

 

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM I JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY ZA TAK LICZNY UDZIAŁ.

 

 

Przypominamy również, że nadal można wziąć udział w 2 konkursach:

-„ My brain, my superhero”-konkurs na najlepszy anglojęzyczny komiks

oraz

-„Konkurs na najciekawszą mapę myśli”

Prace można wysyłać do 28.03. Szczegóły na stronie internetowej szkoły.

 

 Kamila Bohdziewicz, Magdalena Goździewska