Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnychw Bydgoszczy

NAJLEPSZA SZKOŁA W POLSCE

I miejsce w klasyfikacji zespołowej

VI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich

                 W dniu 23 kwietnia 2021 r. odbył się finał ogólnopolski VI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

Laureatką tegorocznej edycji OWiUHM została uczennica Ekonomika

Natalia Klim

          Oskar Budziak

                   Patrycja Giersz

                                      Elżbieta Nowakowska

                                               Karolina Witkowska 

                                                                            to finaliści tegorocznej edycji Olimpiady.

                        Z licznego 66 osobowego grona finalistów - uczniów średnich szkół zawodowych kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji, technik rachunkowości, technik organizacji reklamy/technik reklamy zostało wyłonionych 11 najlepszych zawodników, którym przyznano tytuł „Laureata Olimpiady”.

          Zarówno laureaci jak i finaliści uzyskali przywilej zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez 3 lata.

Gratulujemy sukcesu!

 Chęcińska-Kopeć

Nowakowska-Szwajca

Seroczyńska