17 czerwca uczniowie klasy 2eg wraz z wychowawcą gościli w siedzibie Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Klasa jest objęta patronatem Stowarzyszenia. Uczniowie zostali serdecznie przywitani przez Panią Małgorzatę Małowińską - dyrektora Biura Zarządu oraz Panią dr hab.  Grażynę Voss – prezesa Oddziału. Z nieukrywanym zainteresowaniem uczniowie wysłuchali bardzo ciekawie wygłoszonej prelekcji dr hab. Grażyny Voss na temat historii rachunkowości oraz misji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Bardzo miłym akcentem spotkania było wręczenie uczniom pamiątkowych upominków, a także wyróżnienie osób z najlepszymi wynikami w nauce.