Komunikat Dyrektora Szkoły

Świadectwa maturalne będą wydawane absolwentom Technikum Ekonomicznego nr 6

i IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w szkole w dniu 05 lipca 2021r., o godz. 10.00 przez wychowawcę klasy lub opiekuna semestru w salach lekcyjnych.

Od 06 lipca 2021r. świadectwa maturalne absolwenci szkoły mogą odebrać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

Joanna Wójt

Dyrektor ZSE-A w Bydgoszczy