Egzaminy poprawkowe promocyjne w Technikum Ekonomicznym nr 6
odbędą się 26 – 27 sierpnia 2021.
 
26 sierpnia 2021r, o godz. 8:00 – matematyka.
27 sierpnia 2021r. o godz. 8:00 – język polski, rachunkowość finansowa, pracownia ekonomiki, pracownia ekonomiczna - analizy statystyczne i ekonomiczne, pracownia rachunkowości i analizy finansowej.