Sekretariat Szkoły w okresie wakacji letnich
czynny dla interesantów od 8:00 – 15:00