Drodzy Uczniowie!

Przypominamy, że jeśli posiadacie Bydgoską Kartę Rodzina 3+, możecie złożyć wniosek o wypożyczenie kompletu podręczników na rok szkolny 2021/2022. Aby skorzystać z tego programu należy:

a) wypełnić wniosek przez rodzica lub pełnoletniego ucznia,

b) do wniosku należy dołączyć:

    - listę podręczników, o użytecznie których wnioskuje rodzic/uczeń (bez ćwiczeń i kart pracy, szkoła ich nie zapewnia),

    - kserokopię ważnej Bydgoskiej Karty Rodzinnej.

Podania należy składać w bibliotece lub sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 03 września 2021 roku.

Realizacja wypożyczeń będzie możliwa po podpisaniu umowy użyczenia przez rodzica lub pełnoletniego ucznia. 

Dokumenty do pobrania: 

Wzór wniosku

Umowa użyczenia (należy wydrukować 2 egzemplarze)