UWAGA, ZMIANA TERMINU WYDAWANIA ŚWIADECTW I DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE
 
Świadectwa potwierdzające zdanie egzaminów z zakresu kwalifikacji EKA.05, EKA.07, AU.35, AU.36 oraz dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego można odebrać 09 września 2021 od godz. 9:00 w sekretariacie szkoły zaocznej.