W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w konkursie „Zbiórka nakrętek”, organizowanym przez Miasto Bydgoszcz we współpracy z Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o.o.

Konkurs trwa od września 2021r do 15 maja 2022r.

Cały dochód ze sprzedaży nakrętek zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Bartka Gałczyńskiego.

Nakrętki z tworzyw sztucznych można przynosić do biblioteki szkolnej.

Biorąc udział w konkursie zyskujesz wiele:

Ø wspierasz akcję charytatywną,

Ø pomagasz chronić środowisko,

Ø dostajesz punkty do zachowania.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego, jego opiekunów i swoim własnym serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

Lucyna Brodowska – szkolny koordynator konkursu