Osoby, które zdały wymagane egzaminy ECDL i uzyskały Certyfikat Umiejętności Komputerowych poziom podstawowy w ramach kwalifikacji cząstkowej na poziomie drugim Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej, zapraszamy po odbiór dokumentu u nauczyciela przygotowującego do egzaminów.