Zapraszamy uczniów ZSEA do udziału w VII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich. 
Tegoroczny temat wiodący Olimpiady to:
Inflacja a zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce.
Program Olimpiady, obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki ogólnej i tematu wiodącego w dziedzinie nauk ekonomicznych.
Laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego/ potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista oraz technik rachunkowości.
Dodatkową korzyścią jest możliwość uzyskania stypendium Marszałka Województwa.
Osoby zainteresowane udziałem w eliminacjach szkolnych, które odbędą się w dniu 21 października br.
proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia do p. A. Nowakowskiej - Szwajca do dnia 15.10.2021 za pośrednictwem dziennika Librus.

B. Chęcińska - Kopeć, Sylwia Seroczyńska, A. Nowakowska-Szwajca