Zapraszamy uczniów ZSEA do udziału w II Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości, która organizowana jest przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Jej celem jest propagowanie wiedzy z zakresu prawa cywilnego, odpowiedzialności karnej małoletnich, ochrony praw konsumentów, prawa w sieci, prawa autorskiego, prawa samorządowego, zagadnień ustrojowych, a także szeroko rozumiana interdyscyplinarna wiedza ogólna, w szczególności obejmująca zakres wiedzy o społeczeństwie.

            Aktywizacja społeczeństwa w zakresie prawa, przyczyni się do zwiększenia świadomości oraz szerzenia edukacji prawnej. Zagadnienia poruszane w olimpiadzie dotyczą ważnych kwestii, bliskich młodym ludziom.

 

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady:

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości – INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI (iws.gov.pl)

Zapisy do 18.10.2020 przyjmuje p. Anna Nowakowska - Szwajca

(za pośrednictwem dziennika Librus).