Jeśli chcecie sprawdzić swoje umiejętności jako twórcy filmowi lub ekolodzy i przy tym być zwolnieni z egzaminu z części pisemnej w zawodzie technik ekonomista 

zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

To okazja do poszerzenia swoich horyzontów wiedzy, talentu i pomysłowości. Może macie jakiś pomysł o charakterze badawczym z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Wszystkich chętny prosimy o zgłaszanie się do Pani Sylwii Seroczyńskiej lub Pana Romana Wojtkiewicza do 03 listopada 2021 roku.