Zapraszamy do udziału w europejskim projekcie edukacyjnym Girls Go Circular. Celem projektu jest wyposażenie młodzieży (w szczególności dziewcząt) w wieku 14-18 lat w umiejętności cyfrowe i przedsiębiorcze, a także kształtowanie postaw ekologicznych i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Uczestnicy nabędą wiedzę na temat wyzwań związanych ze zrównoważonym wydobyciem, konsumpcją i ponownym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Uczniowie dowiedzą się, jak przejść na gospodarkę o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych, metali, mody i urządzeń ICT. Uczestnicy między innymi prowadzą badania online, planują kampanie w mediach społecznościowych, tworzą filmy i prezentacje lub opracowują biznesplany. Pracują zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Projekt będzie realizowany w formule blended learning za pośrednictwem platformy internetowej Circular Learning Space.


Po ukończeniu projektu, uczniowie otrzymają certyfikat a szkoły dodatkowo certyfikat potwierdzający ich wkład w realizację projektu GGC.

Osoby chętne proszę o zgłoszenia do dnia 19 listopada 2021 roku do Pani Eweliny Targańskiej.