Dobiegła końca zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękuję w imieniu braci mniejszych.
Dary będą przekazane dla schroniska w Pruszczu Pomorskim.

Dziękuję. Marzena Lemańska-Burzyńska