Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich 18 listopada 2021 r. etap okręgowy  

Dnia 18.11.2021 r. gościliśmy w naszej szkole 31 uczestników  etapu okręgowego  VII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich.

Uczniowie, którzy reprezentowali 3 szkoły z województwa kujawsko - pomorskiego rozwiązywali test sprawdzający ich wiedzę ekonomiczną i prawną oraz umiejętności dokonywania obliczeń i analizowania zjawisk gospodarczych w aktywnie zmieniającej się rzeczywistości.

 Temat wiodący tegorocznej edycji Olimpiady odzwierciedlał aktualne procesy ekonomiczne: 

Inflacja a zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce

 Wyniki, tej części Olimpiady na które czekamy do 30 bm. pozwolą wyłonić ścisłą czołówkę krajową, spośród wszystkich uczestników biorących udział w tej części zmagań.

Grupa finalistów, którą poznamy po ogłoszeniu wyników etapu regionalnego 10 grudnia br. będzie rywalizować w zawodach centralnych o tytuł laureata Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich.

Uplasowanie się w zaszczytnym gronie laureatów Olimpiady uprawnia do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji, technik rachunkowości, technik organizacji reklamy.