SERDECZNE PODZIĘKOWANIA otrzymuje 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKOMONICZNO-ADMINISTRACYJNYCH W BYDGOSZCZY

 Podziekowanie