консультаційний пункт
психологічна допомога для учнів

 PUNKT KONSULTACYJNY
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1

Wsparcie psychologiczne dla uczniów
pochodzenia ukraińskiego

DYŻURY SPECJALISTÓW

marzec 2022 r.

02.03.2022 r. (środa) 17.30 – 19.30
03.03.2022 r.
(czwartek) 17.30 – 19.30
09.03.2022 r.
(środa) 17.30 – 19.30
14.03.2022 r.
(poniedziałek) 17.30 – 19.30
22.03.2022 r.
(wtorek) 17.30 – 19.30
30.03.2022 r.
(środa) 17.30 – 19.30

 gabinet 43/I piętro PPP nr 1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy
Jana III Sobieskiego 10

tel. 52 3225206/52 3225207

Повідомлення або попередня реєстрація не потрібні.
Nie jest wymagane zgłoszenie lub wcześniejsza rejestracja.