Sukces uczennic ekonomika w etapie regionalnym
konkursu wiedzy o prawie pracy
„Poznaj swoje prawa w pracy”

Dnia 9 marca 2022 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, który organizuje Państwowa Inspekcja Pracy.

Uczennice reprezentujące Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych Patrycja Giersz z klasy 4a oraz Agata Nowicka z klasy 3a znalazły się w gronie 20 uczniów z naszego regionu, dla których przepisy prawa pracy nie stanowią tajemnicy.

Patrycja Giersz wykazała się najlepszą znajomością zagadnień z prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i zajęła I miejsce w naszym województwie. W związku z tym będzie reprezentowała województwo kujawsko-pomorskie w etapie centralnym konkursu, który odbędzie się w kwietniu w siedzibie Państwowej Inspekcja Pracy w Warszawie.

Uczennicom gratulujemy wiedzy z zakresu prawa pracy oraz znajomości zasad BHP. Wiedzę tą będą mogły wykorzystać nie tylko na szkolnych sprawdzianach lub egzaminach zewnętrznych, ale przede wszystkim w chwili podjęcia zatrudnienia zwiększając tym samym świadomość prawną i swoje bezpieczeństwo.