1D technik ekonomista
klasa: ekonomiczna-prawna
specjalizacja: zarządzanie i marketing
innowacja programowa: psychologia biznesu
rozszerzenie: język angielski, geografia