OGŁOSZENIE
REKRUTACJA DO PROJEKTU
„DZISIAJ STAŻ, JUTRO PRACA”

Od dnia 21.04.2022 (czwartek) rozpoczyna się nabór uczniów zainteresowanych udziałem w wakacyjnych stażach w ramach projektu „Dzisiaj staż, jutro praca”.

Uczniowie, którzy chcą przystąpić do Projektu powinni złożyć formularz rekrutacyjny w  sekretariacie szkoły do dnia 25  kwietnia 2022.
(decyduje data wpływu, formularze złożone po terminie nie mogą być rozpatrywane)

Formularz zgłoszeniowy dla uczniów klas III i klas IV jest dostępny na stronie www.zsea.bydgoszcz.pl w zakładce "Dzisiaj staż, jutro praca".

 

Anna Nowakowska – Szwajca
Koordynator Projektu
„Dzisiaj staż, jutro praca”