NABÓR DODATKOWY DO PROJEKTU

„DZISIAJ STAŻ, JUTRO PRACA”

Nabór dodatkowy uczniów zainteresowanych udziałem w wakacyjnych stażach w ramach projektu „Dzisiaj staż, jutro praca”
do dnia 23 maja 2022
(decyduje data wpływu, formularze złożone po terminie nie mogą być rozpatrywane)

 Uczniowie, którzy chcą przystąpić do Projektu powinni złożyć formularz rekrutacyjny w sekretariacie szkoły do dnia 23.05.2022 r.

Formularz zgłoszeniowy dla pełnoletnich uczniów klas III jest dostępny na stronie www.zsea.bydgoszcz.pl w zakładce "Dzisiaj staż, jutro praca".

 

Anna Nowakowska – Szwajca
Koordynator Projektu
„Dzisiaj staż, jutro praca”

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Nowakowska – Szwajca

Koordynator Projektu

„Dzisiaj staż, jutro praca”