UWAGA ABSOLWENCI !!
Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
(absolwenci Technikum Ekonomicznego nr 6 z roku 2022)
dnia 27 maja 2022 (piątek) od godziny 10.00
w sekretariacie szkoły zaocznej.