Dnia 13 czerwca br. w Auli Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy za szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych uczniom bydgoskich szkół, którzy zostali finalistami albo laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz dla nauczycieli za trud włożony w pracę z uczniem zdolnym.

Nagrodzeni uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych to:

 

Gala wręczenia dyplomów i pamiątkowych statuetek laureatom i finalistom olimpiad i turniejów uczniom  oraz opiekunom  Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych - w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy