W środę 09 października na lekcji 6 odbędą się eliminacje szkolne do V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich. Uczniowie, którzy zgłosili swój udział proszeni są o zebranie się przed salą 7 i 8.

 

Z przyjemnością zapraszamy osoby uczestniczące w zeszłym roku szkolnym w zajęciach ECDL po odbiór certyfikatów. Zeszłoroczna grupa zdała w 100% - gratulujemy. Czekają na Państwa certyfikaty CUK-pp - Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy.  Decyzją Ministra Cyfryzacji, działającego na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r., do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) włączono kwalifikację  rynkową Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy (CUK-pp). Przypisano ją do drugiego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.