Od dzisiaj ruszają zapisy do V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Osoby, które chciałyby spróbować swoich sił, proszone są o zapisywanie się za pośrednictwem dziennika Librus lub osobiście do p. Adrianny Górniewskiej.Zapisy potrwają tylko do 4 października 2019 r.
Temat wiodący V Olimpiady WiUH-M brzmi: „Gospodarstwo domowe jako podmiot ekonomiczny gospodarki rynkowej”.
Opiekunami olimpiady są:  p. Anna Nowakowska- Szwajca, p. Beata Chęcińska-Kopeć, p. Adrianna Górniewska, p.Sylwia Seroczyńska.
Więcej informacji na stronie:
 

Szkolna Telewizja TETV przez cały rok szkolny starała się towarzyszyć naszym uczniom, w ich nauce i życiu szkolnym. 

Ekonomik to nie tylko nauka, dużo zabawy konkursów i super atmosfera. Jest trudno pokazać wszystko co się dzieje w naszej szkole. W naszym podsumowaniu staraliśmy się przedstawić, choć fragmenty z życia ekonomika.