Po powrocie do Polski nasi praktykanci nie zwalniali tempa. Prowadzili spotkania z uczniami klas II ZSE-A podczas których szczegółowo opowiedzieli o odbytych praktykach zagranicznych, zwiedzonych atrakcjach turystycznych, kursie języka hiszpańskiego i warsztatach oraz o codziennym życiu w pięknej Sewilli.

Dnia 22 lutego br. w ZSE - A odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Ekonomista wobec wyzwań rynku pracy”, którego tematem przewodnim była „Etyka zawodowa ekonomisty”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Kuratorium, Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy oraz  pracodawcy, którzy od wielu lat są partnerami naszej szkoły w procesie praktycznego kształcenia i przygotowania naszych uczniów do wejścia na rynek pracy.