Uroczysta Gala wręczenia nagród Laureatom

VII Finału Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

W dniu 24 marca br. odbyła się uroczysta gala podsumowującą finał VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Tegoroczni laureaci z rąk pana Roberta Jaska – prezesa Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych otrzymali nagrody oraz dyplomy zwalniające ich z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Ogólnopolska Olimpiada Solidarności sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu historii po 1945 roku. Urozmaicone zadania zawierają teksty źródłowe, karykaturę, plakat, ilustracje, fotografie, mapy oraz ćwiczenia otwartej i zamkniętej wypowiedzi.

Cieszymy się z sukcesów naszych uczniów, bo znaleźli się w gronie 35 finalistów z województwa są to Mikołaj Kossakowski 3cg i Jan Hulaj 3b.