Dnia 16 grudnia 2019 roku odbyła się III edycja Ponadregionalnego Konkursu KSIĘGOWI JUTRA. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i Oddziałem Okręgowym w Bydgoszczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Konkurs składał się z dwóch części: indywidualnej i zespołowej. Zawody indywidualne polegały na rozwiązaniu testu na platformie e-learningowej. Część zespołowa polegała na rozwiązaniu zadania otwartego.

Do III edycji konkursu przystąpiło 31 uczniów z 11 szkół ponadgimnazjalnych.

Zwycięzcami konkursu zostali następujący uczniowie:

W dniach 12 - 13 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 im. I. Daszyńskiego w Krakowie zorganizowano finał ogólnopolski V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Do finału zakwalifikowało się 65 najlepszych uczniów w kraju , w tym Adrianna Rzętkowska (4a), Karolina Witkowska (2a) oraz Mateusz Mońko (4c). Tematem tegorocznej Olimpiady było „Gospodarstwo domowe jako podmiot ekonomiczny w gospodarce rynkowej". W pierwszym dniu rywalizacji odbyła się część pisemna, w której finaliści rozwiązywali test w języku polskim oraz zadanie w wybranym języku obcym. Następnie uczestnicy wykonywali zadanie praktyczne z wykorzystaniem programu Excel. W drugim dniu zawodów do tzw. „finału finałów” zakwalifikowano 10 najlepszych uczestników, w tym Mateusza Mońko.