12 grudnia  odbył się szkolny etap XX Matematycznego Konkursu „Euklides”.

W zawodach szkolnych brało udział ośmiu uczniów klas drugich i trzecich naszej szkoły.

Konkurs umożliwia uczniom sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki przed obowiązkowym egzaminem maturalnym z matematyki.

Do etapu rejonowego zakwalifikowało się pięciu z nich.

 

 HARMONOGRAM KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH

w semestrze wiosenno-letnim w r. szk. 2018/2019
w czwartki od godz. 1600:

Harmonogram - PLIK do pobrania PDF

Lp.

Imię i nazwisko
nauczyciela

Terminy konsultacji indywidualnych (czwartki) - luty

14.02.2019r.

21.02.2019r.

28.02.2019r.

 1

 z-ca dyr. mgr Ewa Szmagalska

sala 8
16.00-18.15

sala 8
16.00-18.15

sala 8
16.00-18.15

 2

 mgr Barbara Klekot

sala 9
16.00-18.15

sala 9
16.00-18.15

sala 9
16.00-18.15

 3

 mgr Anita Krasińska

sala 11
16.00-17.30

sala 11
16.00-17.30

sala 11
16.00-17.30

 4

 mgr  Małgorzata Wonsewicz

sala 7
16.00-18.15

sala 7
16.00-18.15

sala 7
16.00-18.15

 5

 mgr Barbara Zawadzińska

sala 10
16.00-17.30

sala 10
16.00-17.30

sala 10
16.00-17.30

6

 mgr inż. Alina Tyburek

X

X

X

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Terminy konsultacji indywidualnych (czwartki) - marzec

07.03.2019r.

14.03.2019r.

21.03.2019r.

28.03.2019r.

 1

 z-ca dyr. mgr Ewa Szmagalska

sala 8
16.00-18.15

sala 8
16.00-18.15

sala 8
16.00-18.15

sala 8
16.00-18.15

 2

 mgr Barbara Klekot

sala 9
16.00-18.15

sala 9
16.00-18.15

sala 9
16.00-18.15

sala 9
16.00-18.15

 3

 mgr Anita Krasińska

sala 11
16.00-17.30

sala 11
16.00-17.30

sala 11
16.00-17.30

sala 11
16.00-17.30

 4

 mgr Małgorzata Wonsewicz

sala 7
16.00-18.15

sala 7
16.00-18.15

sala 7
16.00-18.15

sala 7
16.00-18.15

 5

 mgr Barbara Zawadzińska

 sala 10
16.00-17.30

 sala 10
16.00-17.30

 sala 10
16.00-17.30

sala 10
16.00-18.15

 6

 mgr inż. Alina Tyburek

X

X

sala 16
16.00-17.30

X

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Terminy konsultacji indywidualnych (czwartki) - kwiecień

04.04.2019r.

11.04.2019r.

 1

 z-ca dyr. mgr Ewa Szmagalska

 sala 8
16.00-18.15

sala 8
16.00-18.15

 2

 mgr Barbara Klekot

sala 9
16.00-18.15

sala 9
16.00-18.15

 3

 mgr Anita Krasińska

sala 11
16.00-17.30

sala 11
16.00-17.30

 4

 

mgr Małgorzata Wonsewicz

sala 7
16.00-18.15

X

 5

mgr Barbara Zawadzińska

sala 10
16.00-18.15

X

 6

 mgr inż. Alina Tyburek

X

sala 16
16.00-17.30

 

Harmonogram - PLIK do pobrania PDF