Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych zarządza, z powodu bardzo wysokiej temperatury skrócenie zajęć lekcyjnych w dniach 13 i 14 czerwca 2019 r.

Zajęcia będą odbywać się wg harmonogramu:

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych informuje, że z powodu bardzo wysokiej temperatury zajęcia lekcyjne w dniach 11 i 12 czerwca zostaną skrócone.

Zajęcia będą odbywać się wg harmonogramu: