Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych informuje, że z powodu bardzo wysokiej temperatury zajęcia lekcyjne w dniach 11 i 12 czerwca zostaną skrócone.

Zajęcia będą odbywać się wg harmonogramu:

W naszej szkole zakończyły się kolejne zajęcia dodatkowe z informatyki - EDCL BASE i jesteśmy po wszystkich wymaganych egzaminach. Z wielką przyjemnością podajemy, że zdawalność tegorocznej grupy wyniosła 100%. W związku z tym uczestników zajęć dodatkowych z ECDLa zapraszamy po odbiór Międzynarodowych Certyfikatów ECDL BASE do sali 19.