Za nami Drzwi Otwarte Ekonomika.
Odwiedziło nas wielu, miejmy nadzieję, że przyszłych uczniów!
Nauczyciele oraz młodzież przywitała ich serdecznie.
Dziękujemy za Wasze bardzo liczne uczestnictwo w tak ważnym dla Szkoły wydarzeniu! Mamy nadzieję, że się Wam podobało i nie możemy doczekać się, aż zobaczymy się na szkolnych korytarzach. Wybierz sukces- wybierz Ekonomik!

NABÓR DODATKOWY DO PROJEKTU

„DZISIAJ STAŻ, JUTRO PRACA”

Nabór dodatkowy uczniów zainteresowanych udziałem w wakacyjnych stażach w ramach projektu „Dzisiaj staż, jutro praca”
do dnia 23 maja 2022
(decyduje data wpływu, formularze złożone po terminie nie mogą być rozpatrywane)

 Uczniowie, którzy chcą przystąpić do Projektu powinni złożyć formularz rekrutacyjny w sekretariacie szkoły do dnia 23.05.2022 r.