W naszej szkole odbyły się kolejne wybory. Tym razem społeczność uczniowska spośród swoich koleżanek i kolegów wybierała Rzecznika Praw Ucznia. Przy ważnym wydarzeniu jak zawsze była obecna Szkolna Telewizja. Materiał nagrał Tymoteusz Jaskulski a w całość zmontowała Paulina Włoch

Zapraszamy na film:

CEMS Chance to innowacyjny projekt skierowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz I klas szkół ponadpodstawowych.

Jego celem jest wsparcie młodych ludzi w planowaniu swojej przyszłości, tworzeniu ścieżki zawodowej oraz diagnozowaniu predyspozycji zawodowych. Projekt ma również pokazać młodzieży jakie ma talenty i predyspozycje, które wartę są pielęgnowania i rozwijania.

Agata Nowicka i Maksymilian Zech uczniowie klas pierwszych Ekonomika wzięli udział w 5- dniowej konferencji, która odbyła się w dniach 2 – 6 grudnia br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.