TETV przygotowała kolejną relację, tym razem ze spotkania, które odbyło się 19 lutego 2019 roku. W naszej szkole gościliśmy Pana Sławomira Matczak, dziennikarza z wieloletnim stażem, wykładowcę akademickiego i podróżnika, który zapoznał młodzież ze sposobami postępowania w przypadku stania się ofiarą nienawiści w Internecie.

 Zapamiętajmy główne myśli przekazane podczas wykładu:

  1. Nie dyskutujmy z hejterem.
  2. Zróbmy screen hejtu.
  3. Zgłośmy i zablokujmy hejtera.
  4. Szukajmy pomocy.
  5. Zgłośmy groźby karalne.

Nad materiałem z ramienia TETV pracowali: za kamerami Maria Gawron i Piotr Hotlaś, wywiady przeprowadziła Laura Kaźmierczyk, montażem zajęła się Paulina Włoch.

Zapraszamy na film:

21 grudnia ubiegłego roku w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 5. Grupa teatralna Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy pod kierownictwem pani Edyty Marach-Iwasyszyn i Magdaleny Goździewskiej  zorganizowała przedstawienie teatralne o tematyce świątecznej, którego widzami były dzieci z BZPOW przy ulicy Stolarskiej 2. Nasz występ dostarczył małym widzom wiele radości, a młodych artystów skłonił do podejmowania dalszych projektów teatralnych.

Zapraszamy na film: