Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
02 września 2019r. godz. 9:00
przy ładnej pogodzie zapraszamy do:
"ogrodów Ekonomika”,
gdyby padał deszcz do auli szkolnej.

 

Zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminów z zakresu kwalifikacji A35, A36 i A65 oraz dyplomów potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego Technika ekonomisty można odebrać 30 sierpnia 2019 od godz. 10:00 w sekretariacie szkoły zaocznej.