28 listopada  2019rr. w Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Bydgoszczy odbyło się coroczne spotkanie z pracodawcami z cyklu  "Ekonomista wobec wyzwań rynku pracy". W tym roku tematem przewodnim były szanse i zagrożenia, z którymi styka się absolwent Ekonomika na rynku pracy. Przedstawiciele pracodawców w oficjalnych wystąpieniach i kuluarowych rozmowach wskazywali na potrzebę inwestowania w młodego pracownika. W swoim wystąpieniu pani Aleksandra Lemańska, właścicielka biura rachunkowego, a także absolwentka Technikum Ekonomicznego w Bydgoszczy  wskazała młodzieży  liczne korzyści, jakie uczniowie wynoszą ze szkoły. Nie tyko wiedzę i umiejętności bardzo cenione przez pracodawców, ale również odwagę do budowania swojej przyszłości w oparciu o to, czego nauczyli się w Ekonomiku.