Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie techników oraz zasadniczych szkół zawodowych. Stypendia przyznawane będą za osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych uzyskane w roku szkolnym 2018/2019.

Nabór zostanie zakończony 30 września 2019r.

Szczegółowe informacje na stronie:

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie techników oraz zasadniczych szkół zawodowych. Stypendia przyznawane będą za osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych uzyskane w roku szkolnym 2018/2019.

Nabór zostanie zakończony 30 września 2019r.

Szczegółowe informacje na stronie: