Rozkład zajęć.

Obowiązuje od 1.09.2012 r. 

 

Numer lekcji

 

 

Czas trwania lekcji

 

 

Czas przerwy

 

Długość przerwy

1

7.30 - 8.15

8.15 - 8.20

5’

2

8.20 – 9.05

9.05 – 9.15

10’

3

9.15 – 10.00

10.00 – 10.20

20’

4

10.20 – 11.05

11.05 – 11.10

5’

5

11.10 – 11.55

11.55 – 12.05

10’

6

12.05 – 12.50

12.50 – 13.00

10’

7

13.00 – 13.45

13.45 – 13.50

5’

8

13.50 – 14.35

14.35 – 14.45

10’

9

14.45 – 15.30

15.30 – 15.35

5’

10

15.35 – 16.20

16.20– 16.25

5’

11

16.25 – 17.10

 

 

 

 

 

 

Ekonomik Sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości
W dniu 14 października 2009 r. w siedzibie Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24 odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości. Certyfikaty nadaje Zarząd Główny SKwP firmom, szkołom, instytucjom stosującym zasady etyki w rachunkowości.

Uroczystego wręczenia dokonała Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy mgr Stanisława Gudebska, a ze strony Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych certyfikat odebrała Wicedyrektor mgr Anetta Należyta.
Wykład dla zgromadzonych przedstawicieli firm, instytucji, szkół wygłosiła biegły rewident, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Jolanta Wiśniewska.
ZSEA od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych Oddział Okręgowy w Bydgoszczy. Szkoła jest kuźnią kadr księgowych dla firm i instytucji regionu, młodzież uczestniczy w wykładach prowadzonych przez biegłych rewidentów i głównych księgowych. SKwP jest sponsorem cennych nagród w kolejnych edycjach konkursu „Mistrz Rachunkowości”.
Będziemy przestrzegać zasad etyki w zawodzie księgowego!