Od 23 września ruszają zapisy do Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. Osoby, które chciałyby uczestniczyć w grze, proszone są o kontakt z nauczycielami, którzy koordynują ten projekt u nas w szkole – p. Eweliną Targańską i p. Agnieszką Lindop. Zapisy potrwają tylko do 20 października 2019r.

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to projekt, który ma na celu rozbudzenie zainteresowania uczniów wiedzą z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, inwestowania oraz oszczędzania. W grze startują maksymalnie 4-osobowe zespoły uczniów pod opieką nauczyciela. Uczestnicy wcielają się w role inwestorów giełdowych otrzymując do dyspozycji wirtualne środki finansowe oraz dostęp do notowań giełdowych.

           6 września 2019 roku włączyliśmy się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. W tym roku czytaliśmy polskie nowele należące do kanonu naszej literatury. Zaprosiliśmy uczniów do biblioteki szkolnej, by przeżyć niezapomniane chwile głębokiego namysłu i doświadczyć radości jaką daje wspólne czytanie.