Zarządzenia Dyrektora Szkoły

 

Zarządzenie Dyrektora nr 2

Zarządzenie Dyrektora nr 3

Zarządzenie Dyrektora nr 4

 

Komunikat Dyrektora Szkoły

dla słuchaczy semestru VI A w IV Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

  1. Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy semestru VI A odbędzie się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z niżej załączonym harmonogramem.