Dnia 22 lutego br. w ZSE - A odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Ekonomista wobec wyzwań rynku pracy”, którego tematem przewodnim była „Etyka zawodowa ekonomisty”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Kuratorium, Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy oraz  pracodawcy, którzy od wielu lat są partnerami naszej szkoły w procesie praktycznego kształcenia i przygotowania naszych uczniów do wejścia na rynek pracy.

Projekt Erasmus+ to nie tylko nabywanie nowych umiejętności, poznawanie kultur i zwyczajów, nawiązywanie nowych znajomości, ale również promowanie naszego miasta.

Każdy z pracodawców otrzymał od naszych uczniów drobne upominki prosto z Bydgoszczy!