Zapraszamy uczniów ZSEA do udziału XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie.

Organizatorem Olimpiady jest II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce.

Celem Olimpiady jest szerzenie wśród uczniów wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa, w tym - konstytucyjnego, zasad i procedur demokratycznych, Unii Europejskiej, Praw Człowieka.

Podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie postaw praworządności i szacunku dla prawa, propagowanie kultury prawnej, poszerzenie wiedzy prawniczej i obywatelskiej.

Zakres merytoryczny Olimpiady:

Uwaga, e-papieros!

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ją przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości. Pamiętajmy jednak - e-papierosy, tak samo jak tradycyjne papierosy, uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie. Więcej informacji na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego: