KOMUNIKAT DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI ZIMA 2024 R.

Kwalifikacja EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych

Cześć egzaminu

Termin

Część pisemna

piątek 12.01.2024 r. godz. 8.00, 10.30 w sali 1, 05, 14  zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

Część praktyczna

wtorek 16.01.2024 r. godz. 8.00 w sali 05, 1, 13, 14, 15, 17  zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

  Kwalifikacja EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Część pisemna

czwartek 11.01.2024 r. godz. 9.00 w sali 1, 05, 14  zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

 

Część praktyczna

piątek  12.01.2024 r. godz. 12.30 w sali  05, 13, 15   zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

 

WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych podczas egzaminu zawodowego w części praktycznej z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2019 r. – Formuła 2019.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej.

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego (EKA.05, EKA.07) powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.