KOMUNIKAT DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI ZIMA 2023 R.

Kwalifikacja EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

Cześć egzaminu

Termin

Część pisemna

środa 11.01.2023 r. godz. 15.30 w sali 19 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

Część praktyczna

piątek 13.01.2023 r. godz. 12.30 w sali 15 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

 Kwalifikacja EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych

Cześć egzaminu

Termin

Część pisemna

czwartek 12.01.2023 r. godz. 8.00, 10.30, 13.00 w sali 05, 14, 19 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

Część praktyczna

wtorek 17.01.2023 r. godz. 8.00 w sali 05, 1, 13, 14, 15, 16, 17 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

  Kwalifikacja EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Cześć egzaminu

Termin

Część pisemna

środa 11.01.2023 r. godz. 8.00, 10.30, 13.00 w sali 05, 14, 19 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

Część praktyczna

piątek 13.01.2023 r. godz. 8.00, 12.30 w sali 05, 1, 13, 14, 15, 16, 17, 19 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

Kwalifikacja AU.36 Prowadzenie rachunkowości

Cześć egzaminu

Termin

Część pisemna

wtorek 10.01.2023 r. godz. 12.00 w sali 7 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

Część praktyczna

poniedziałek 16.01.2023 r. godz. 8.00 w sali 13 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

 

 WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH

 Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych podczas egzaminu zawodowego w części praktycznej z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2019 r. – Formuła 2019.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej.

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego (EKA.04, KA.05, EKA.07) powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Formuła 2017 – AU. 36 Prowadzenie rachunkowości

Część praktyczna

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej.

kalkulator prosty*, ołówek, gumka

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Część pisemna

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi – Formuła 2017 – powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

 

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.