Erasmus Days 2021

        

     W ramach tegorocznych Dni Erasmusa odbyły się spotkania promujące nasze projekty praktyk zagranicznych oraz dyskusja online z zaprzyjaźnioną szkołą z Bielska-Białej. Dbając o upowszechnianie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ zorganizowane zostało spotkanie online na platformie Zoom. W jego trakcie uczestnicy projektów praktyk zagranicznych mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami związanymi z życiem i pracą za granicą. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy razem z ich rówieśnikami z Ośrodka Edukacji SOKRATES z Bielska-Białej dzielili się swoimi wspomnieniami, mówili o tym co ich najbardziej zaskoczyło ale i rozczarowało. Nie zabrakło również refleksji na temat tego w jaki sposób zdobyte doświadczenie pomoże im na rynku pracy w niedalekiej przyszłości.

     Dziękujemy opiekunkom praktykantów z Bielska-Białej, Pani Agnieszce Cłapie i Pani Dorocie Cieśli za zaangażowanie uczniów w spotkanie oraz podzielenie się z nami swoimi przemyśleniami.

     Odbyły się również spotkania z uczniami klas trzecich po gimnazjum podczas których nasi praktykanci promowali projekty Erasmus+. Uczniowie mieli okazję obejrzeć przygotowane prezentacje, z pierwszej ręki dowiedzieli się jak wyglądał każdy projekt oraz wysłuchali historii i ciekawostek z życia w Hiszpanii i Portugalii. Praktykanci odpowiadali również na liczne pytania, zadawane przez wszystkich uczniów zainteresowanych rekrutacją do tegorocznych projektów.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Erasmus Days at Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych - part II!

      W ramach tegorocznych Dni Erasmusa reprezentacja naszej szkoły (w składzie: prof. Anna Nowakowska-Szwajca, Marta Zabdyr, Patryk Niemczewski, Julia Piekarska) wzięła udział w e-Biegu Erasmusa. Opiekunem naszej drużyny był prof. Wojciech Siminski. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w formie rywalizacji zdalnej 4-osobowych drużyn sztafetowych.

 

     W szkole na uczestników Erasmus Days czekała Hiszpańsko-Irlandzka fotobudka. Wręczone zostały również pamiątkowe dyplomy upamiętniające wszystkie wyjątkowe wydarzenia wchodzące w skład niezapomnianych Dni Erasmusa 2020. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erasmus Days at Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych!

As usual, students and teachers filled the day with fun activities.

This year we got involved in Treasure Hunts about Ireland and Spain - the two countries we are intending to visit on our Erasmus + trips this school year. Students of first and second grades competed in online quizzes about the European Union and the two countries that are our partners. It was not only interesting but also tasty!

Zumba and Flamenco lessons engaged many students and some teachers too. Erasmus teams from Sevilla and Ubeda , due to restrictions without spectators but with a great passion and sport attitude, competed in a volleyball match. Everyone who wanted, could also imagine being a Spanish dancer or pretend they are Leprehauns in a photo booth.

Encouraged by the atmosphere of the Erasmus Days, participants hope to take part again next year.

Movie here.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dni Erasmusa w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych!

Jak zwykle, uczniowie i nauczyciele wypełnili dzień radosnymi zajęciami.

W tym roku zaangażowaliśmy się w poszukiwania skarbów o Irlandii i Hiszpanii - dwóch krajach, które  mamy zamiar odwiedzić podczas naszych przyszłorocznych wyjazdów Erasmus +. Uczniowie klas pierwszych i drugich rywalizowali w quizach online o Unii Europejskiej i dwóch krajach, które są naszymi partnerami. Było nie tylko ciekawie, ale również smacznie!

W lekcjach zumby i flamenco zaangażowanych było wielu uczniów i kilku nauczycieli. Erasmusowe drużyny z Sewilli i Ubedy, ze względu na ograniczenia -  bez widzów, ale z wielką pasją i sportowym nastawieniem, wzięły udział w meczu siatkówki. Każdy kto chciał, mógł sobie również wyobrazić bycie hiszpańską tancerką lub udawać Irlandzkiego Skrzata w fotobudce.

Zachęceni atmosferą Dni Erasmusa uczestnicy mają nadzieję, że wezmą w nich udział ponownie w przyszłym roku.

Zobacz film.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------