Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu

ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku