Informacja o sposobie organizacji


i przeprowadzania egzaminu


maturalnego w Formule 2023 oraz


w Formule 2015 obowiązująca w roku


szkolnym 2022/2023