Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,

z których mogą korzystać zdający na egzaminie

ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku.