„AKCJA – KWALIFIKACJA 4” - info plik pdf 

 Zapraszamy do uczestnictwa w realizowanym przez Technikum Ekonomiczne nr 6 w Zespole Szkół Ekonomiczno -Administracyjnych w Bydgoszczy i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej projekcie „AKCJA – KWALIFIKACJA 4”.

 1. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego i wdrażany w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja.
 2. Program jest realizowany w okresie 01.08.2021 – 30.09.2023
 3. W ramach projektu realizujemy:

- zajęcia dodatkowe o tematyce zawodowej, ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji i przygotowujące do wejścia na rynek pracy;

- szkolenie z zakresu ECDL BASE, zakończone uzyskaniem certyfikatu

Zajęcia, w trakcie których  uczniowie  będą mogli pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności, poprowadzą następujący nauczyciele:

 1. Subiekt bez tajemnic mgr Agnieszka Lindop
 2. Analityk finansowy - mgr Beata Chęcińska -Kopeć; mgr Sylwia Seroczyńska
 3. Wykorzystanie programów graficznych , jako wsparcie menadżera – mgr Beata Chęcińska-Kopeć
 4. Kadrowiec w praktyce – mgr Anna Nowakowska-Szwajca
 5. Płace w praktyce – mgr Damian Meller
 6. Zaawansowana rachunkowość finansowa - mgr Małgorzata Kościelecka
 7. ECDL BASE - zajęcia praktyczne- mgr Roman Wojtkiewicz 
 8. Zajęcia dodatkowe z matematyki dla klas 4 –mgr Ilona Draheim, mgr Anna Jankowiak, mgr Anna Podgórska - Falaszek

Harmonogram zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności kluczowe, przygotowujących do wejścia na rynek pracy

II SEMESTR 2021/2022

lp.

Nazwa zajęć

Ilość grup

Ilość uczniów w grupie

Ilość godzin dla grupy

Termin realizacji

Nauczyciel prowadzący

1

Subiekt bez tajemnic 

   2 gr

  12

 10

Od luty 2022

mgr Agnieszka Lindop

2

Analityk finansowy

1 gr 

12

 

20

Od luty 2022

mgr Beata Chęcińska -Kopeć;  mgr Sylwia Seroczyńska

3

Wykorzystanie programów graficznych , jako wsparcie menadżera

 1 gr 

 12

 

 20

 Od luty 2022

mgrBeata Chęcińska-Kopeć

4

Kadrowiec w praktyce

1gr 

 

12

 

20

 

Od luty 2022

mgr  Anna Nowakowska-Szwajca

5

Płace w praktyce

 a) 1gr 

b) 1 gr

a) 12

b) 12 

a) 20

b) 20

Od luty 2022

mgr D.Meller

6

Zaawansowana rachunkowość finansowa

 a) 1gr 

b) 1 gr

a) 12

b) 12 

a) 20

b) 20

Od luty 2022

mgr Małgorzata Kościelecka

7

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla klas 4 –mgr Anna Jankowiak

a)1gr

a)15os

a)8h

Od luty 2022

 mgr Anna Jankowiak

8

 Zajęcia dodatkowe z matematyki dla klas 4 –mgr Anna Podgórska - Falaszek

a)2gr

a)15os

a)8h

Od luty 2022

mgr Agata Podgórska -Falszek

9

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla klas 4 –mgr Ilona Draheim

a)2 gr

a)15

a)8h

Od luty 2022

mgr Ilona Draheim

Szkolenia

10

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do wejścia na rynek pracy ECDL BASE – szkolenie z certyfikatem- klasy 1

 a) 1 gr

 

b) 1 gr

a) 10

 

b) 10

 

a) 45

 

b) 45

Od luty 2022

mgr R.Wojtkiewicz

11

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do wejścia na rynek pracy ECDL BASE – szkolenie z certyfikatem - dla zaawansowanych

a) 1 gr

 

b) 1 gr

a) 16

 

b) 16

 

a) 23

 

b) 23

 

Od luty 2022

 

mgr R.Wojtkiewicz

   Zgłoś się na zajęcia rozpoczynające się w tym semestrze!

 

UWAGA!

UCZNIOWIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ZGŁASZAJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO DO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO 

WAŻNE!

DRUKI FORMULARZY MOŻNA ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE LUB ELEKTRONICZNIE WYSYŁAJĄC NA KONTO W Librusie nauczyciela prowadzącego

Termin rekrutacji na zajęcia rozpoczynające się w II semestrze 2021/2022 upływa 6.02.2022

 

Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w projekcie jest złożenie wypełnionego i podpisanego przez uczniów oraz rodziców (w wypadku uczniów nieletnich) formularza zgłoszenia. ( wersja ELEKTRONICZNA jest respektowana)

 

W razie pytań należy skontaktować się z nauczycielem prowadzącym grupę lub z koordynatorem projektu mgr Agnieszką Pawełczak

 

 Druk formularza dla uczennicy/ucznia  do pobrania plik doc

 

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Akcja – kwalifikacja 4” plik pdf