Podręczniki w programie "BYDGOSKA RODZINA 3+" 2023

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Przypominamy, że posiadacze  Bydgoskiej Karty Rodzina 3+, mają możliwość  złożenia  wniosku o wypożyczenie kompletu podręczników na rok szkolny 2023/2024. Aby skorzystać z tego programu należy:

a) wypełnić wniosek przez rodzica lub pełnoletniego ucznia,
b) do wniosku należy dołączyć:

- listę podręczników, o użytecznie których wnioskuje rodzic/uczeń (bez ćwiczeń i kart pracy, szkoła ich nie zapewnia),
- kserokopię ważnej Bydgoskiej Karty Rodzinnej.

Podania należy składać w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 08 września 2023 roku.

Realizacja wypożyczeń będzie możliwa po podpisaniu umowy użyczenia przez rodzica lub pełnoletniego ucznia. 

Dokumenty do pobrania: 

 - Wzór wniosku (dokumenty pdf 44,6 KB)

 - Umowa użyczenia (dokumenty pdf 111 KB)