Przedstawiamy instrukcje pomocne do samodzielnej nauki Subiekta, przygotowane przez naszą nauczycielkę Panią Elżbietę Bykowską

ZSEA

SUBIEKT instrukcja 1 zakładanie firmy w programie - plik pdf 438KB

SUBIEKT instrukcja 2 słowniki - plik pdf 245KB

SUBIEKT instrukcja 3 parametry - plik pdf 256KB

SUBIEKT instrukcja 4 towary i usługi - plik pdf 280KB

SUBIEKT instrukcja 5 narzut i marża - plik pdf 219KB