Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych

 

Dyrektor – mgr Joanna Wójt

Wicedyrektor do spraw szkoły dziennej – mgr Anetta Należyta

Wicedyrektor do spraw szkoły zaocznej – mgr Ewa Szmagalska