KOMUNIKAT DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI CZERWCOWEJ 2021 R.

UCZNIOWIE, ABSOLWENCI, SŁUCHACZE KKZ PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINÓW WYŁĄCZNIE W TERMINACH GŁÓWNYCH PODANYCH NIŻEJ:

Kwalifikacja EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Cześć egzaminu

Termin

Część pisemna

wtorek 8.06.2021 r. godz. 9.00 w sali 13 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

wtorek 8.06.2021 r. godz. 12.00 w sali 13 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

Część praktyczna

wtorek 15.06.2021 r. godz. 8.00 w sali 13, 19 zgodnie z indywidualnym harmonogramem

 

Kwalifikacja EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Cześć egzaminu

Termin

Część pisemna

środa 9.06.2021 r. godz. 9.00 w sali 13 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

środa 9.06.2021 r. godz. 12.00 w sali 13 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

Część praktyczna

środa 16.06.2021 r. godz. 8.00 w sali 13, 05 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

 

Kwalifikacja AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Cześć egzaminu

Termin

Część pisemna

wtorek 22.06.2021 r. godz. 10.00 w auli, sali gimnastycznej, sali 7, 8, 10, 11 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

Część praktyczna

czwartek 24.06. 2021 r. godz. 9.00 w salach 13, 14, 15, 16, 17, 19, 05, 1, 12 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

czwartek 24.06. 2021 r. godz. 15.00 w salach 13, 14, 15, 16, 17, 19, 05, 1 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

piątek 25.06.2021 r. godz. 9.00 w sali 13 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

 

Kwalifikacja AU.36 Prowadzenie rachunkowości

Cześć egzaminu

Termin

Część pisemna

wtorek 22.06.2021 r. godz. 12.00 w auli, sali gimnastycznej, sali 9, 18 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

Część praktyczna

poniedziałek 28.06. 2021 r. godz. 9.00 w salach 13, 14, 15, 16, 17, 19, 05, 1 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

poniedziałek 28.06. 2021 r. godz. 15.00 w salach 13, 14, 15, 16, 17, 19, 05 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

 

Kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowości

Cześć egzaminu

Termin

Część praktyczna

poniedziałek 28.06. 2021 r. godz. 15.00 w sali 1 zgodnie z indywidualnym harmonogramem

 

Kwalifikacja A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Cześć egzaminu

Termin

Część praktyczna

poniedziałek 28.06. 2021 r. godz. 15.00 w sali 1 zgodnie z indywidualnym harmonogramem

 


WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH

SESJA CZERWIEC 2021

  1. Część pisemna
  1. UCZNIOWIE I TEGOROCZNI ABSOLWENCI TECHNIKUM EKONOMICZNEGO

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty*.

  1. SŁUCHACZE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań́ na kartach identyfikacyjnych.

  1. Część praktyczna

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

LP

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

1.

AU.35 – dotyczy uczniów klas III TE

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

AU.36 -dotyczy tegorocznych absolwentów TE

Prowadzenie rachunkowości

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

2.

A.36 – dotyczy osób ponownie przystępujących do egzaminu

Prowadzenie rachunkowości

kalkulator prosty*

3.

A.65– dotyczy osób ponownie przystępujących do egzaminu

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

kalkulator prosty*

4.

EKA.05 – dotyczy słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

5.

EKA.07– dotyczy słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Prowadzenie rachunkowości

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający muszą okazać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).


 Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe można uzyskać na stronach:

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO obowiązująca w roku szkolnym 2021Formuła 2017 dotyczy uczniów klas III TE i tegorocznych absolwentów TE w zakresie kwalifikacji AU.35, AU.36.

CKE - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Formuła 2017 - plik pdf

Informacja dla zdającego znajduje się na stronie 114 informatora.

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO obowiązująca w roku szkolnym 2021Formuła 2019 dotyczy słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji EKA.05, EKA.07.

CKE - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Formuła 2019 - plik pdf

Informacja dla zdającego znajduje się na stronie 123 informatora.

 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO obowiązująca w roku szkolnym 2021Formuła 2012 dotyczy absolwentów TE i KKZ w zakresie kwalifikacji A.36, A.65.

CKE - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Formuła 2012 - plik pdf

Informacja dla zdającego znajduje się na stronie 106 informatora.