KOMUNIKAT DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI STYCZNIOWEJ 2022 R.

 

Kwalifikacja AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Cześć egzaminu

Termin

Część pisemna

wtorek 11.01.2022 r. godz. 10.00 w sali 7 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

Część praktyczna

piątek 14.01.2022 r. godz. 9.00 w sali 13 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

Kwalifikacja AU.36 Prowadzenie rachunkowości

Cześć egzaminu

Termin

Część pisemna

wtorek 11.01.2022 r. godz. 12.00 w auli, sali gimnastycznej, sali 7,8,9,18 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

Część praktyczna

poniedziałek 17.01. 2022 r. godz. 9.00 w salach 13, 14, 15, 16, 17, 19, 05, 1 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

poniedziałek 17.01. 2022 r. godz. 15.00 w salach 13, 14, 15, 16, 17, 19, 05 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

wtorek 18.01.2022 r. godz. 9.00 w sali 13 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami


 WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH

SESJA STYCZEŃ 2022

  1. Część pisemna
  1. UCZNIOWIE I TEGOROCZNI ABSOLWENCI TECHNIKUM EKONOMICZNEGO

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty*.

  1. Część praktyczna

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

LP

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

1.

AU.35

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

2.

AU.36

Prowadzenie rachunkowości

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający muszą okazać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).


 Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe można uzyskać na stronach:

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO obowiązująca w roku szkolnym 2021Formuła 2017 dotyczy uczniów klas IV TE i tegorocznych absolwentów TE w zakresie kwalifikacji AU.35, AU.36.

CKE - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Formuła 2017 - plik pdf

Informacja dla zdającego znajduje się na stronie 114 informatora.

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO obowiązująca w roku szkolnym 2021Formuła 2019 dotyczy słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji EKA.05, EKA.07.

CKE - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Formuła 2019 - plik pdf

Informacja dla zdającego znajduje się na stronie 123 informatora.

 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO obowiązująca w roku szkolnym 2021Formuła 2012 dotyczy absolwentów TE i KKZ w zakresie kwalifikacji A.36, A.65.

CKE - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Formuła 2012 - plik pdf

Informacja dla zdającego znajduje się na stronie 106 informatora.