KOMUNIKAT DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ZAWODOWEGO

W SESJI STYCZNIOWEJ

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w następujących terminach:

Kwalifikacja A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Cześć egzaminu

Termin

Część pisemna

piątek 10 stycznia 2020 r. godz. 10.00 w sali 18

Część praktyczna

czwartek 16 stycznia 2020 r. godz. 9.00 w sali 14

 

Kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowości

Cześć egzaminu

Termin

Część praktyczna

czwartek 16 stycznia 2020 r. godz. 9.00 w salach 13 i 14

   


 

WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH

 SESJA STYCZEŃ 2020

  1. Część pisemna

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty*.

  2. Część praktyczna

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

LP

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

1.

A.35

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

kalkulator prosty*

2.

A.36

Prowadzenie rachunkowości

kalkulator prosty*

 * Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający muszą okazać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

 


 

Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe można uzyskać na stronach:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

Centralna Komisja Egzaminacyjna

OKE - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg PP z 2012 roku - Formuła 2012

OKE - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg PP z 2017 roku - Formuła 2017

CKE - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Formuła 2012

CKE - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Formuła 2017