KOMUNIKAT DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI STYCZNIOWEJ 2021 R.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w następujących terminach:

Kwalifikacja AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Cześć egzaminu

Termin

Część pisemna

wtorek 12 stycznia 2021 r. godz. 10.00 w sali 18

Część praktyczna

czwartek 14 stycznia 2021 r. godz. 9.00 w sali 05

  Kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowości

Cześć egzaminu

Termin

Część pisemna

wtorek 12 stycznia 2021 r. godz. 12.00 w sali 18

Część praktyczna

sobota 16 stycznia 2021 r. godz. 9.00 w sali 13, 14

Kwalifikacja A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Cześć egzaminu

Termin

Część praktyczna

poniedziałek 18 stycznia 2021 r. godz. 9.00 w sali 19

Kwalifikacja AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Cześć egzaminu

Termin

Część pisemna

wtorek 12 stycznia 2021 r. godz. 14.00 w sali 18

Część praktyczna

poniedziałek 18 stycznia 2021 r. godz. 9.00 w sali 19


WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH

SESJA STYCZEŃ 2021

 Część pisemna

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty*.

Część praktyczna

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

LP

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

1.

AU.35

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

2.

A.36

Prowadzenie rachunkowości

kalkulator prosty*

3.

A.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

kalkulator prosty*

4.

AU.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający muszą okazać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).


 

Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe można uzyskać na stronach:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

Centralna Komisja Egzaminacyjna

OKE - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg PP z 2012 roku - Formuła 2012

OKE - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg PP z 2017 roku - Formuła 2017

CKE - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Formuła 2012

CKE - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Formuła 2017