KOMUNIKAT DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ZAWODOWEGO Z ZAKRESU KWALIFIKACJI A.36

Osoby przystępujące do egzaminu zawodowego z zakresu kwalifikacji A.36 mogą odebrać indywidualne harmonogramy w sekretariacie CKU (parter, na lewo od wejścia głównego) w środę 10.06.2020 r. po maturze z języka angielskiego.

 


 HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W ZSEA
SESJA CZERWIEC 2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w następujących salach:

  • Część pisemna – 23.06.2020

godzina

sala

kwalifikacja

klasy

10.00

aula, sala gimnastyczna,  7, 8

AU.35

uczniowie TE zgodnie z harmonogramami

12.00

aula, sala gimnastyczna, 9, 10

A.36

absolwenci TE zgodnie z harmonogramami

14.00

sala gimnastyczna, 8

AU.65, A.65

słuchacze KKZ ponownie przystępujący do egzaminu zgodnie z harmonogramami

  • Część praktyczna – 24.06.2020

godzina

sala

kwalifikacja

klasy

9.00

13, 14, 15, 16, 17, 19, 05

AU.35

uczniowie TE zgodnie z harmonogramami

15.00

13, 14, 15, 16, 17, 19, 05

 

AU.35

 

uczniowie TE zgodnie z harmonogramami

  • Część praktyczna – 25.06.2020

godzina

sala

kwalifikacja

klasy

9.00

13, 14

 

AU.35

 

uczniowie TE zgodnie z harmonogramami

  • Część praktyczna – 26.06.2020

godzina

sala

kwalifikacja

klasy

9.00

13, 14, 15, 16, 17, 19, 05

A.36

absolwenci TE zgodnie z harmonogramami

15.00

13, 14, 15, 16, 17, 19, 05

A.36

absolwenci TE zgodnie z harmonogramami

  • Część praktyczna – 27.06.2020

godzina

sala

kwalifikacja

klasy

9.00

14

 

14

A.36

 

A.65

absolwenci TE zgodnie z harmonogramami

ponownie przystępujący do egzaminu

9.00

15, 16, 17, 19, 05

AU.65

słuchacze KKZ zgodnie z harmonogramami 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2020 – 31 sierpnia 2020 r.

 


WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH

SESJA CZERWIEC 2020 

  1. Część pisemna

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

 2. Część praktyczna

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Przystępujący do egzaminu

Zdający przynosi na egzamin

1.

A.36

Prowadzenie rachunkowości

absolwenci TE

kalkulator prosty*

2.

A.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

ponownie przystępujący do egzaminu

kalkulator prosty*

3.

AU.35

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

uczniowie TE (trzecioklasiści)

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

4.

AU.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

słuchacze KKZ (rok ukończenia 2020)

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 * Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający muszą okazać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).   


 

Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe można uzyskać na stronach:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

Centralna Komisja Egzaminacyjna

OKE - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg PP z 2012 roku - Formuła 2012

OKE - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg PP z 2017 roku - Formuła 2017

CKE - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Formuła 2012

CKE - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Formuła 2017