KOMUNIKAT DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI ZIMA 2023 R.

Kwalifikacja EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

Cześć egzaminu

Termin

Część pisemna

środa 11.01.2023 r. godz. 15.30 w sali 19
zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

Część praktyczna

piątek 13.01.2023 r. godz. 12.30 w sali 15
 
zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

 

Kwalifikacja EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych

Cześć egzaminu

Termin

Część pisemna

czwartek 12.01.2023 r. godz. 8.00, 10.30, 13.00 w sali 05, 14, 19 
zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

Część praktyczna

wtorek 17.01.2023 r. godz. 8.00 w sali 05, 1, 13, 14, 15, 16, 17 
zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

 

  Kwalifikacja EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Cześć egzaminu

Termin

Część pisemna

środa 11.01.2023 r. godz. 8.00, 10.30, 13.00
w sali 05, 14, 19
 
zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

Część praktyczna

piątek 13.01.2023 r. godz. 8.00, 12.30
w sali 05, 1, 13, 14, 15, 16, 17, 19 
zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

Kwalifikacja AU.36 Prowadzenie rachunkowości

Cześć egzaminu

Termin

Część pisemna

wtorek 10.01.2023 r. godz. 12.00 w sali 7 
zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

Część praktyczna

poniedziałek 16.01.2023 r. godz. 8.00 w sali 13 
zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

 

 WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH ZOSTANIE ZAMIESZCZONY W GRUDNIU